Cô đơn không phải là không có ai quan tâm.. Mà là sự quan tâm đó không xuất phát từ người mà mình cần!

Hãy luôn luôn mỉm cười dù bất cứ điều gì sảy ra


Loading...

Cô đơn không phải là không có ai quan tâm..
Mà là sự quan tâm đó không xuất phát từ người mà mình cần!
Loading...

0 nhận xét: