“Bạn cũng có tên và tuổi, mỗi tội chưa nhiều người biết tới!”  Đừng suốt ngày đi tìm hiểu cuộc sống của những người nổi tiếng. Hãy tìm hiểu ...

Hãy đi tìm những giá trị đơn giản!


Loading...

“Bạn cũng có tên và tuổi, mỗi tội chưa nhiều người biết tới!” 

Đừng suốt ngày đi tìm hiểu cuộc sống của những người nổi tiếng. Hãy tìm hiểu cuộc sống của chính bạn, của bố mẹ gia đình bạn, của bạn bè bạn. Những người mà bạn đang “phải” sống cạnh. Đấy mới là những người bạn nên tìm hiểu!

Đừng sao chép y nguyên những bậc thiên tài. Hãy tham khảo, học hỏi, rút tỉa những điều hợp với mình, những điều bạn thật sự cần, những điều cuộc sống của bạn còn đang thiếu. Hãy biến những điều tốt đẹp đó thành một phần trong bạn!

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi không thể liệt kê hết ra những điều “đừng” và “nên”. Bạn hãy tự viết cho mình. Bạn chắc chắn làm chuyện đó giỏi hơn tôi, cuộc sống của bạn mà.

“Sinh ra không phải ai cũng là vĩ nhân, nhưng chỉ cần không trở thành tiểu nhân, vậy cũng đáng quý rồi!”

Hãy đi tìm những giá trị đơn giản!
Loading...

0 nhận xét: