Người ta thường nói trong tình yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng thử hỏi trên thực tế của mỗi...

Hạnh phúc...


Loading...

Người ta thường nói trong tình yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng thử hỏi trên thực tế của mỗi chúng ta đâu có mấy ai mà thực sự chấp nhận hi sinh tình yêu của chính mình chứ.
Loading...

0 nhận xét: