Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh... ~ Chạm nhẹ thì thấy thật mờ nhạt.!!! ~ Nắm quá chặt thì bàn tay chảy máu.!!! ~ Nhưng khi đánh rơi l...

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...


Loading...

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh...
~ Chạm nhẹ thì thấy thật mờ nhạt.!!!
~ Nắm quá chặt thì bàn tay chảy máu.!!!
~ Nhưng khi đánh rơi lại chẳng bao giờ tìm lại và hàn gắn được.!!!
Loading...

0 nhận xét: