* Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.... !!* Chạm nhẹ...... ... Thì thấy thật mờ nhạt. !!* Nắm quá chặt...... ... Thì bàn tay chảy máu......

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh....


Loading...

* Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh....
!!* Chạm nhẹ......
... Thì thấy thật mờ nhạt.
!!* Nắm quá chặt...... ... Thì bàn tay chảy máu...
!!* Nhưng khi đánh rơi... ... ... Lại chẳng bao giờ tìm lại và hàn gắn được....
Loading...

0 nhận xét: