Hạnh phúc là khi cho đi mà không cần nhận lại Hạnh phúc là khi nhìn lại có 1 người đợi phía sau Hạnh phúc là khi thương đau có bờ vai ai che...

Hạnh phúc là khi cho đi mà không cần nhận lại


Loading...

Hạnh phúc là khi cho đi mà không cần nhận lại
Hạnh phúc là khi nhìn lại có 1 người đợi phía sau
Hạnh phúc là khi thương đau có bờ vai ai che chở
Hạnh phúc là khi lầm lỡ có 1 người chịu thứ tha
Hạnh phúc là khi chia xa mà lòng gần nhau mãi
Hạnh phúc là khi nhẫn nại chờ ai chịu sửa sai...
Loading...

0 nhận xét: