♥ Biết rằng: - Mỗi lần cãi nhau... ... là sẽ có người đau ♥ Biết rằng: - Mỗi lần giận nhau... ... là sẽ có người buồn ♥ Biết rằng: -Mỗi...

GIẬN thì cứ GIẬN mà YÊU thì vẫn cứ YÊU!


Loading...
 

Biết rằng:
- Mỗi lần cãi nhau...
... là sẽ có người đau
Biết rằng:
- Mỗi lần giận nhau...
... là sẽ có người buồn
Biết rằng:
-Mỗi lần xa nhau...
... là sẽ có người nhớ
Và ta biết rằng...
- Vẫn còn yêu nhau rất nhiều...
Nên...
... đừng cách xa nhau nhé!
Ừ thì...
"GIẬN thì cứ GIẬN mà YÊU thì vẫn cứ YÊU!"
Loading...

0 nhận xét: