- Anh không cần lúc nào Em cũng bên Anh chỉ cần Em quan tâm tới Anh mỗi khi Em rảnh ^^ - Anh cũng chẳng cần Em nghĩ đến Anh từng giờ từng ph...

Giấc mơ...


Loading...

- Anh không cần lúc nào Em cũng bên Anh chỉ cần Em quan tâm tới Anh mỗi khi Em rảnh ^^
- Anh cũng chẳng cần Em nghĩ đến Anh từng giờ từng phút chỉ cần Em nhớ tới Anh mỗi khi gần bên người con trai khác.
Loading...

0 nhận xét: