Giã từ nhé ... kỷ niệm ơi .. ! Tình xưa gió cuốn mây trôi về trời .... Đường chiều ngập lá vàng rơi Ngày xưa chung bước bên đời đùa vui .......

Giã từ kỷ niệm


Loading...

Giã từ nhé ... kỷ niệm ơi .. !
Tình xưa gió cuốn mây trôi về trời ....
Đường chiều ngập lá vàng rơi
Ngày xưa chung bước bên đời đùa vui ....

Lìa cành chiếc lá chơi vơi
Giữa trời gió lộng biết rồi về đâu ?
Ai gieo chi ... dĩ vãng sầu ...
Để ai nhỏ lệ canh thâu nhớ người ....

NGUYỄN TRÀ MY.
Loading...

0 nhận xét: