Giá như... Người ta chịu lắng nghe tôi một lần Chịu nhìn lại đằng sau xem tôi đã làm những gì Tôi đã hi sinh bao nhiêu vì người ta. Giá như....

Giá như...


Loading...

Giá như...
Người ta chịu lắng nghe tôi một lần
Chịu nhìn lại đằng sau xem tôi đã làm những gì
Tôi đã hi sinh bao nhiêu vì người ta.
Giá như...một lần người ta hiểu!

Giá như anh là người xa lạ như vô vàn người xa lạ khác... không tồn tại trong cái gọi là duyên phận của đời em. Thì em chẳng phải lang thang giữa vun vút những nỗi buồn, chẳng phải bơ vơ giữa chồng chéo những bất ổn.
Loading...

0 nhận xét: