Trước khi làm điều gì đó. . . * Hãy suy nghĩ xem nó đúng . . . ...hay sai. . . * Và. . . * Trước khi giận ai đó. . . * Hãy thử đặt mình vào ...

Giá như được một lần hoán đổi cho nhau


Loading...

Trước khi làm điều gì đó. . .
* Hãy suy nghĩ xem nó đúng . . .
...hay sai. . .
* Và. . .
* Trước khi giận ai đó. . .
* Hãy thử đặt mình vào vị trí đó. . .
...hoàn cảnh đó. . .
* Quan trọng hơn. . .
- Đừng vội nói giận . . .
...mà hãy nghe người có lỗi nói. . .
* Vì:
* Một chút nóng giận. . .
...sẽ khiến ta mất đi rất nhiều thứ!!
* Cái gì có thể tha thứ được - thì tha thứ.
* Cái gì có thể bỏ qua được - thì bỏ qua.
- Sống như vậy cho lòng nhẹ nhàng hơn!!!
Loading...

0 nhận xét: