Có 1 đứa ngốc . . .! . . . ● Bề ngoài - Mạnh mẽ - Vô tư - Hay cười. . . . . . ● Nhưng thực ra. . . . . . ● Trái tim nó hay buồn và rất dễ bị...

Ghen vì thương... phát điên vì nhớ...


Loading...

Có 1 đứa ngốc . . .!
. . .
● Bề ngoài - Mạnh mẽ - Vô tư - Hay cười. . .
. . .
● Nhưng thực ra. . .
. . .
● Trái tim nó hay buồn và rất dễ bị tổn
thương. . .
. . .
● Người hay cười là người nhiều tâm sự.. .
. . .
● Người hay nghe tâm sự của người khác là
người không để người khác biết tâm sự của
mình. . ....
Loading...

0 nhận xét: