Gặp gỡ nhau chi ,chỉ thêm sầu tình đầu dang dở mộng còn đâu tình đến tình đi tình tuyệt vọng tình xa tình nhớ tình đơn phương say men rượu n...

Gặp gỡ nhau chi ,chỉ thêm sầu


Loading...

Gặp gỡ nhau chi ,chỉ thêm sầu
tình đầu dang dở mộng còn đâu
tình đến tình đi tình tuyệt vọng
tình xa tình nhớ tình đơn phương

say men rượu ngày mai sẽ tỉnh
say men tình muôn thủa vẫn còn say
càphê đắng bỏ đường sẽ ngọt
tình đắng rồi biết bỏ gì đây ?

tôi muốn khóc như sao không thể khóc
tôi muốn quên nhưng chẳn thể quên
tôi muốn hỏi nhưng tìm đâu lời đáp
đành nguyện cầu chúc phúc đến người thôi

Rubi A Nguyên
Loading...

0 nhận xét: