Em thích nhõng nhẽo, em thích phá anh, em thích làm cho anh phát điên lên vì cáu, em thích cãi lời anh, đơn giản vì em yêu anh. Nếu em ghét,...

Em thích nhõng nhẽo...


Loading...

Em thích nhõng nhẽo, em thích phá anh, em thích làm cho anh phát điên lên vì cáu, em thích cãi lời anh, đơn giản vì em yêu anh. Nếu em ghét, em đã không thèm bướng như thế. Nếu em ghét, em đã chẳng thèm nhõng nhẽo đâu. Em bướng lắm, nhưng em yêu anh.
Loading...

0 nhận xét: