Lần đầu tiên tôi cố gắng vun đắp một tình yêu. Lần đầu tiên tôi thay đổi bản thân. Lần đầu tiên tôi chờ đợi vô điều kiện. Lần đầu tiên tôi h...

Em lại nhớ anh nữa rồi


Loading...

Lần đầu tiên tôi cố gắng vun đắp một tình yêu.
Lần đầu tiên tôi thay đổi bản thân.
Lần đầu tiên tôi chờ đợi vô điều kiện.
Lần đầu tiên tôi học cách quan tâm ai đó trọn vẹn.
Lần đầu tiên tôi coi trọng ai đó hơn bản thân mình
Và cũng là lần đầu tiên tôi đau đến thế này....
Loading...

0 nhận xét: