Em là gì trong trái tim anh???...... Là nhân tình hay trò chơi khám phá...... Hay đơn giản ... Em chỉ là của lạ...... Là chút ngọt ngào pha ...

Em là gì trong trái tim anh?


Loading...

Em là gì trong trái tim anh???......
Là nhân tình hay trò chơi khám phá......
Hay đơn giản ...
Em chỉ là của lạ......
Là chút ngọt ngào pha vị đắng cuộc đời anh....
Loading...

0 nhận xét: