Em đã cố gắng mạnh mẽ trong thời gian quá dài. - Đã có lúc Em ước: Những lúc Em đang khóc Anh đến bên Em và nói:"Đừng khóc, Anh đau!&qu...

Em đã cố gắng mạnh mẽ trong thời gian quá dài


Loading...

Em đã cố gắng mạnh mẽ trong thời gian quá dài.
- Đã có lúc Em ước:
Những lúc Em đang khóc Anh đến bên Em và nói:"Đừng khóc, Anh đau!"
- Nhưng thật ra thì luôn chỉ có Em . . . tự khóc rồi tự lau nước mắt! :’)
Loading...

0 nhận xét: