Đem YÊU THƯƠNG vào nơi OÁN THÙ . Đem THA THỨ vào nơi LĂNG NHỤC . Đem AN HÒA vào nơi TRANH CHẤP . Đem CHÂN LÝ vào nơi LỖI LẦM . Đem ÁNH SÁNG ...

Đem chân lý vào nơi lỗi lầm


Loading...

Đem YÊU THƯƠNG vào nơi OÁN THÙ .
Đem THA THỨ vào nơi LĂNG NHỤC .
Đem AN HÒA vào nơi TRANH CHẤP .
Đem CHÂN LÝ vào nơi LỖI LẦM .
Đem ÁNH SÁNG vào nơi TỐI TĂM .
Đem AN ỦI vào nơi U SẦU .


Vì chính khi THA THỨ .
Là khi được THA THỨ .
Chính lúc QUÊN MÌNH .
Là lúc tìm lại BẢN THÂN .
Loading...

0 nhận xét: