Em cần một người sợ mất em...níu kéo em lúc em nói câu chia tay, chứ không cần một người yêu em nhưng vẫn để em ra đi, rồi lại buông 1 câu m...

Em cần một người sợ mất em...níu kéo em lúc em nói câu chia tay


Loading...

Em cần một người sợ mất em...níu kéo em lúc em nói câu chia tay, chứ không cần một người yêu em nhưng vẫn để em ra đi, rồi lại buông 1 câu muôn thuở: " Anh tôn trọng quyết định của em"...
Loading...

0 nhận xét: