Dòng đời Ai vẽ mà khéo thế ? Để Kẻ u mê quên lối về . Để Người lạc bước trong hư thực . Ngỡ rằng đang tỉnh giữa cơn mê .

Dòng đời Ai vẽ mà khéo thế


Loading...

Dòng đời Ai vẽ mà khéo thế ?
Để Kẻ u mê quên lối về .
Để Người lạc bước trong hư thực .
Ngỡ rằng đang tỉnh giữa cơn mê .
Loading...

0 nhận xét: