Trong cuộc sống của chúng ta nó là như vậy. Tiền tài vật chất nó có thể khiến con người ta thay đổi không còn là chính mình nữa.

Cuộc sống phũ phàng lắm


Loading...

Trong cuộc sống của chúng ta nó là như vậy. Tiền tài vật chất nó có thể khiến con người ta thay đổi không còn là chính mình nữa.
Loading...

0 nhận xét: