" Chiếc thân tứ đại khói Sinh hoạt thế gian mây. Thành công khối nước đá, Thất bại chùm bọt tan. Nhục vinh bong bóng nước, Thương ghét ...

Cuộc đời qua mắt tôi


Loading...

" Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thế gian mây.
Thành công khối nước đá,
Thất bại chùm bọt tan.
Nhục vinh bong bóng nước,
Thương ghét hạt sương mai.
Khổ vui trong giấc mộng,
Danh lợi bóng chim bay.
Tháng ngày cái chớp mắt,
Còn mất nước trăng lay.
Chung cuộc cơn gió thoảng,
Viên mãn bầu trời trong".
Loading...

0 nhận xét: