Cuộc đời lận đận bôn ba Dầm mưa dãi nắng vào ra sớm chiều Đông tây nam bắc tụy tiều Tóc pha sương gió mặt nhiều vết sâu Trải qua những cuộc ...

Có Thành Chính Quả...


Loading...

Cuộc đời lận đận bôn ba
Dầm mưa dãi nắng vào ra sớm chiều
Đông tây nam bắc tụy tiều
Tóc pha sương gió mặt nhiều vết sâu

Trải qua những cuộc bể dâu
Thấy bao nhiêu cảnh u sầu kiếp cui
Dù thành hay bại chi vui
Một thời thoáng đã chôn vùi tuổi xuân

Giờ không còn những gian truân
Không còn những cảnh bao lần đớn đau
Từ nay cho hẳn về sau...
Bụi trần rũ bỏ hướng về cỏi tâm...

Nay:
Lấy tình thương phục loài thú dữ
Lấy tài đức phục kẻ dã tâm
Lòng từ bi cảm phục chúng sinh
Lòng bác ái cảm phục trời đất
Xem như: Có đức hiếu sinh
Cho là: Đã thành chính quả
Loading...

0 nhận xét: