- Cuộc đời lắm cảnh éo le. Cớ sao em lại kute thế này :) - Cuộc đời thật lắm thiên tài. Cớ sao anh lại đẹp trai thế này :D - Hừ!!! Cuộc đời ...

Cớ sao em lại kute thế này :)


Loading...

- Cuộc đời lắm cảnh éo le. Cớ sao em lại kute thế này :)
- Cuộc đời thật lắm thiên tài. Cớ sao anh lại đẹp trai thế này :D
- Hừ!!! Cuộc đời đau khỏ triền miên. Đi đâu cũng gặp lũ điên thế này. :D
Loading...

0 nhận xét: