Lại đêm về.... - 0 tin nhắn. - 0 cuộc gọi nhỡ. - Hình như tài khoản của mình chỉ để online , lướt web - Mà thôi, càg tốt. - Không liên lạc v...

Cô đơn là gì


Loading...

Lại đêm về....
- 0 tin nhắn.
- 0 cuộc gọi nhỡ.
- Hình như tài khoản của mình chỉ để online , lướt web
- Mà thôi, càg tốt.
- Không liên lạc với ai cả.
- Trống vắng , buồn rồi cũng sẽ quen thôi!
Loading...

0 nhận xét: