••• Đến với nhau. . . không phải là dễ ••• Thế nên. . . đã nắm đừng vội buông! ••• Mà đã quen. . . hứa suông....thì đừng hứa! ••• "Lời ...

Có những yêu thương không bao giờ hết


Loading...


••• Đến với nhau. . .
không phải là dễ

••• Thế nên. . .
đã nắm đừng vội buông!

••• Mà đã quen. . .
hứa suông....thì đừng hứa!

••• "Lời hứa" có thể. . .
làm ta đau khj mất nhau đấy!

Loading...

0 nhận xét: