* Muốn có một tình yêu ... ...Mà lâu lâu ai nhìn vô cũng bật ngửa ... ..."Trời đất ơi, tụi nó chưa chia tay à ?" * Muốn yêu 1 ngườ...

Có bao nhiêu tình cảm là thật?


Loading...

* Muốn có một tình yêu ...
...Mà lâu lâu ai nhìn vô cũng bật ngửa ...
..."Trời đất ơi, tụi nó chưa chia tay à ?"
* Muốn yêu 1 người mà thời gian
tính bằng năm ...
...Và kéo dài đến khi cưới ...
...Kết thúc đến khi chết ...
...Và bắt đầu lại ở thế giới bên kia...
* Muốn một tình yêu đơn giản
nhưng hạnh phúc..

Loading...

0 nhận xét: