- NẾU. . . . . NƯỚC MẮT. . . . .!!!! ......... Là sự thể hiện vụng về của ... HẠNH PHÚC ..... . . - THÌ. . . . . NỤ CƯỜI . . . . . !!!!! ......

Có ai chán nản vì yêu không?


Loading...

- NẾU. . . . . NƯỚC MẮT. . . . .!!!!
......... Là sự thể hiện vụng về của ... HẠNH PHÚC .....
.
.
- THÌ. . . . . NỤ CƯỜI . . . . . !!!!!
........ Là sự che giấu hoàn hảo của ... NỖI ĐAU .....
Loading...

0 nhận xét: