- Tình yêu : chạm vào nó , sẽ rất đau , sẽ chảy máu , sẽ rất rát .. - Vậy nên , chỉ ngắm và đừng chạm ^^ - Chưa sẵn sàng thì đừng tự làm mìn...

Chưa sẵn sàng thì đừng tự làm mình tổn thương...


Loading...

- Tình yêu : chạm vào nó , sẽ rất đau , sẽ chảy máu , sẽ rất rát ..
- Vậy nên , chỉ ngắm và đừng chạm ^^
- Chưa sẵn sàng thì đừng tự làm mình tổn thương hay người khác tổn thương !
- Đơn giản vì : khi bắt đầu sẽ có kết thúc ...
Loading...

0 nhận xét: