Chà, khẩu khí quá: "Chú chỉ cần đi nghĩa vụ thôi còn người yêu ở nhà cứ để anh lo". Đảm bảo sau khi đi nghĩa vụ về người yêu bác e...

Chú cứ yên tâm ra đi vì tổ quốc nhé


Loading...

Chà, khẩu khí quá: "Chú chỉ cần đi nghĩa vụ thôi còn người yêu ở nhà cứ để anh lo". Đảm bảo sau khi đi nghĩa vụ về người yêu bác em chăm lo cho chu đáo luôn không phải nghĩ ... :D
Loading...

0 nhận xét: