Chợt Nhận ra . . . : ) - Người Duy Nhất mà mình có thể dựa vào tronq lúc Hụt Hẫnq . . . - Lại Chính là Bản Thân mình . : ) - Tay Trái sẽ An ...

Chợt Nhận ra . . .


Loading...

Chợt Nhận ra . . . : )
- Người Duy Nhất mà mình có thể dựa
vào tronq lúc Hụt Hẫnq . . .
- Lại Chính là Bản Thân mình . : )
- Tay Trái sẽ An ủi .
- Tay Phải Khẽ Gạt đi Nước Mắt .
- Chăn sẽ Ôm lấy Mình .
- Gối sẽ cho Mượn Vai để Khóc .
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Loading...

0 nhận xét: