Này Chồng ơiiii ! Vợ muốn ... !!!~ - Bên Chồng những ngày mưa ^^ - Yêu Chồng những ngày nắng - Nhớ Chồng những ngày gió - Nắm tay Chồng nhữn...

Chồng là của riêng Vợ thôi nhé !


Loading...

Này Chồng ơiiii !
Vợ muốn ... !!!~
- Bên Chồng những ngày mưa ^^
- Yêu Chồng những ngày nắng
- Nhớ Chồng những ngày gió
- Nắm tay Chồng những ngày đông
Nhưng Chồng àhhhhhh ...!!!~
- Nắng là của riêng mưa ^^
- Và Chồng là của riêng Vợ thôi nhé !
Loading...

0 nhận xét: