Mưa bay ngoài khung cửa Nhạt nhòa một khoảng trời Mưa lăn dài trên kính Như nước mắt ai rơi Em bước nhẹ dưới mưa Qua từng vũng nước đọng Mưa...

Chiều mưa không anh


Loading...

Mưa bay ngoài khung cửa
Nhạt nhòa một khoảng trời
Mưa lăn dài trên kính
Như nước mắt ai rơi

Em bước nhẹ dưới mưa
Qua từng vũng nước đọng
Mưa hôn nhẹ làn tóc
Khẽ vướng trên bờ mi

Nhớ hôm nào chung bước
Ngày anh đón Anh đưa
Dương dù anh cầm sẵn
Hai đứa cùng che chung

Nay anh không còn nữa
Mặc gió thổi mưa rơi
Mặc phong ba bão táp
Mình em chốn chợ đời
Loading...

0 nhận xét: