Trước khi giận 1 ai đó... - Thì hãy thử đặt mình vào vị trí đó hoàn cảnh đó.. - Quan trọng hơn.. - Đừng vội giận rồi quay bước đi - Hãy cho ...

Chỉ 1 phút nóng giận sẽ làm ta mất đi nhiều thứ quan trọng


Loading...

Trước khi giận 1 ai đó...
- Thì hãy thử đặt mình vào vị trí đó hoàn cảnh đó..
- Quan trọng hơn..
- Đừng vội giận rồi quay bước đi
- Hãy cho người ta 1 cơ hội giải thích
- Vì đôi khi:
- Chỉ 1 phút nóng giận sẽ làm ta mất đi nhiều thứ quan trọng ^.^
Loading...

0 nhận xét: