"Bịt mắt bắt lợn" đã từ lâu trở thành một trong những trò chơi xuân không thể thiếu của vùng quê đất Nghệ An. Hãy cùng xem những p...

Chết cười với trò chơi bịt mắt bắt lợn


Loading...
"Bịt mắt bắt lợn" đã từ lâu trở thành một trong những trò chơi xuân không thể thiếu của vùng quê đất Nghệ An. Hãy cùng xem những pha ấn tượng nhất của trò "Bịt mắt bắt lợn" năm nay.


Loading...

0 nhận xét: