Không có ai là quá bận rộn cả.. Nếu lúc nào họ cũng bận với bạn đơn giản là bạn không quan trọng với họ.Thế thôi !

CCos đôi khi người ta thường chọn cách im lặng


Loading...

Không có ai là quá bận rộn cả..
Nếu lúc nào họ cũng bận với bạn đơn giản là bạn không quan trọng với họ.Thế thôi !
Loading...

0 nhận xét: