" Đôi lúc : ...Chẳng muốn gì... Chỉ lặng thinh ... Muốn quên đi... Và gạt bỏ... * Để : Được sống với cảm xúc thật của chính mình! Tìm l...

Cần lắm một khoảng lặng nhỏ...


Loading...

" Đôi lúc :
...Chẳng muốn gì... Chỉ lặng thinh
... Muốn quên đi... Và gạt bỏ...
* Để : Được sống với cảm xúc thật của chính mình!
Tìm lại chút yên bình cho bản thân...
Không phải bận tâm điều chi !
.... Cần lắm một khoảng lặng nhỏ...
Nhỏ thôi, nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương".
Loading...

0 nhận xét: