Để tìm một người qua đêm , tìm một cái tên để cặp .....với mọi người không hề khó ...... Nhưng....tìm một người thực sự sống chung suốt đời ...

Cái gì còn mua được bằng Tiền thì còn Quá Rẻ


Loading...

Để tìm một người qua đêm , tìm một cái tên để cặp .....với mọi người không hề khó ......

Nhưng....tìm một người thực sự sống chung suốt đời .... không chê ta lúc ta nghèo ....chẳng rời xa ta lúc khó khăn ...và....chăm sóc ta lúc ta nhọc nhằn ... bệnh tật ...

Đó mới là thực sự khó .....đúng hơn là quá khó !

Sống đừng bao giờ đặt chữ Tiền lên trên chữ Tình .....

Cái gì còn mua được bằng Tiền thì còn Quá Rẻ ........

FB Cô Bé Lọ Lem
Loading...

0 nhận xét: