Đừng để sự ngu mội làm cho chúng ta phạm phải những sai lầm không đáng có. Ác không bao giờ có thể thắng thiện.

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội


Loading...

Đừng để sự ngu mội làm cho chúng ta phạm phải những sai lầm không đáng có. Ác không bao giờ có thể thắng thiện.
Loading...

0 nhận xét: