-:- Đừng hiền quá ...Để người ta xem thường.” -:- Đừng ngốc quá ...Để người ta đùa giỡn.” “Và... -:- Đừng tin tưởng quá ...Để người ta Lừa D...

Biết sống...


Loading...

-:- Đừng hiền quá
...Để người ta xem thường.”
-:- Đừng ngốc quá
...Để người ta đùa giỡn.”
“Và...
-:- Đừng tin tưởng quá
...Để người ta Lừa Dối” !
Loading...

0 nhận xét: