Là Con Trai, đừng nên thể hiện bản thân mình bằng việc : - Thuốc hút được nhiều điếu - Rượu uống được nhiều ly - Tán tỉnh được nhiều em * Nh...

Bản lĩnh của người đàn ông


Loading...

Là Con Trai, đừng nên thể hiện bản thân mình bằng việc :
- Thuốc hút được nhiều điếu
- Rượu uống được nhiều ly
- Tán tỉnh được nhiều em
* Những điều này chỉ khiến cho con gái xem thường mình
* Mà hãy thể hiện cho người khác thấy được rằng mình đủ bản lĩnh để bảo vệ, chăm sóc,
người con gái mình yêu...!
Loading...

0 nhận xét: