- Đau lắm khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng mà bị từ chối. - Đau lắm khi bạn chỉ là người đến sau. - Đau lắm khi bạn phải tập quên đi 1 người. -...

Đau lắm khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng mà bị từ chối


Loading...

- Đau lắm khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng mà bị từ chối.
- Đau lắm khi bạn chỉ là người đến sau.
- Đau lắm khi bạn phải tập quên đi 1 người.
- Đau lắm khi những kí ức cứ hiện về trong trí nhớ của bạn.

Và cũng đau lắm khi tình cờ gặp nhau...
Mà cứ xem như 2 người xa lạ...
Rồi lại bước đi thật mau...!!!
Loading...

0 nhận xét: