Câu chuyện về một anh tiều phu sống trong rừng vô cùng nghèo khó đến nỗi không biết làm thế nào để mua cho mình 1 cái rìu và thế là anh đành...

Anh tiều phu nghèo


Loading...

Câu chuyện về một anh tiều phu sống trong rừng vô cùng nghèo khó đến nỗi không biết làm thế nào để mua cho mình 1 cái rìu và thế là anh đành phải đi ăn cắp :D


Loading...

0 nhận xét: