* Anh àh...... - Hạnh phúc đi về đâu nếu yêu thương chỉ còn từ 1 phía... - Anh nói "Em là những sai lầm của đời Anh" - Em xin lỗi....

Anh àh...


Loading...

* Anh àh......
- Hạnh phúc đi về đâu nếu yêu thương chỉ còn từ 1 phía...
- Anh nói "Em là những sai lầm của đời Anh"
- Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi…
- Nếu yêu thương của Em làm Anh phải mệt mỏi …
- Thì Em hứa. . . Sẽ không cố gắng len lỏi vào tim Anh nữa đâu
- Em sẽ trả mọi thứ về nơi bắt đầu ...
- Sẽ cố gắng tập quên những nỗi đau của ngày ấy!
- Những suy nghĩ trong Em bây giờ...
- Không hẳn là kết thúc !...
- Mà chỉ là quay lại thời gian lúc mình chưa gặp nhau.

Loading...

0 nhận xét: