Đàn ông sinh ra để phụ nữ dựa dẫm mà dựa không được thì phải dẫm. Không biết trong nhà ta có bác nào bị tình trạng thế này chưa ạ? :D

Đàn ông sinh ra để phụ nữ dựa dẫm


Loading...

Đàn ông sinh ra để phụ nữ dựa dẫm mà dựa không được thì phải dẫm. Không biết trong nhà ta có bác nào bị tình trạng thế này chưa ạ? :D
Loading...

0 nhận xét: