Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn . Vì trong tiềm thức ta luôn nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì đối...

Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn


Loading...

Đa số chúng ta chỉ nổi giận với người mà mình có cảm giác an toàn .
Vì trong tiềm thức ta luôn nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì đối phương cũng sẽ không rời bỏ ta mà đi !
Loading...

0 nhận xét: