Video clip với 60.000 con sáo đá bay lượn trên bầu trời tại thành những hình ảnh vô cùng đẹp mắt.  

60.000 con sáo đá bay trên bầu trời


Loading...
Video clip với 60.000 con sáo đá bay lượn trên bầu trời tại thành những hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

 
Loading...

0 nhận xét: