YÊU là phải biết GIỮ ... Nhưng GIỮ ở đây không có nghĩa là TRÓI BUỘC ... GIỮ không phải là lúc nào cũng NGỌT NGÀO với nhau... ... GIỮ cũng c...

YÊU là phải biết GIỮ


Loading...

YÊU là phải biết GIỮ
... Nhưng GIỮ ở đây không có nghĩa là TRÓI BUỘC
... GIỮ không phải là lúc nào cũng NGỌT NGÀO với nhau...
... GIỮ cũng chẳng phải là Ừ TÔI YÊU BẠN...
Mà GIỮ là...
... Là làm cho người ấy HẠNH PHÚC...để dù cho người đó đi đâu...ở đâu cũng luôn NGHĨ về mình...
... Là lúc CÃI NHAU mà vẫn thấy được cái hạnh phúc quan trọng hơn để rồi cùng nhau giải quyết 1 cách ÊM DỊU nhất !
... Và là không cần NÓI gì cả nhưng họ vẫn biết mình YÊU họ đến dường nào
Loading...

0 nhận xét: