Cuộc sống luôn cần những sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau ... Như vậy, mỗi người có những mong muốn khác nhau. ...

Yêu là để chấp nhận nhau chứ đừng mong hoàn thiện nhau


Loading...

Cuộc sống luôn cần những sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau ... Như vậy, mỗi người có những mong muốn khác nhau. ...
Loading...

0 nhận xét: