Xin hãy nói những lời CHÂN THẬT Để mọi người ĐỪNG HIỂU LẦM nhau Xin hãy nói những lời HOÀ THUẬN Để mọi người ĐỪNG HẬN THÙ nhau Xin hãy nói n...

Xin hãy nói


Loading...

Xin hãy nói những lời CHÂN THẬT
Để mọi người ĐỪNG HIỂU LẦM nhau

Xin hãy nói những lời HOÀ THUẬN
Để mọi người ĐỪNG HẬN THÙ nhau

Xin hãy nói những lời CỠI MỞ
Để mọi người THÔNG CẢM cùng nhau

Xin hãy nói những lời ẤM ÁP
Để mọi người VUI SỐNG bên nhau

Xin hãy nói những lời THA THỨ
Để cuộc đời vơi bớt THƯƠNG ĐAU

Xin hãy nói những lời TRONG SÁNG
Để tình người đẹp mãi ngàn sau..
Loading...

0 nhận xét: